Hjemmeside for september -december 2015

Kirken kan besøges dagligt kl. 9-13 


 

 

ved Anne Marie Pahuus,

 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL. 10

Kærlighed – lykke og lidelse

ved Anne Marie Pahuus, filosof, prodekan på Faculty of Arts ved Aarhus Universitet

Kærligheden danner et naturligt omdrejningspunkt i vores liv – den er dyb accept og stor lykke, men også længsel og smerteligt savn. I foredraget fokuseres på den livslange erotiske kærlighed og på venskabet i ægteskabet. Vi dykker ned i kærlighedens historie og i et par forfører–romaner for at se, hvor ideen om den eneste ene kommer fra, og hvordan kærlighed stadig kan både henrykke, lindre og smerte.


 

 

Vejlby, Risskov, Ellevang og Skelager kirker inviterer til to foredrag om salmedigterne Kingo og Brorson

ved professor emeritus Erik A. Nielsen

og til to sangaftener i forlængelse heraf.

Foredragsholderen har i mange år forsket og undervist ved Københavns Universitet. I sine tolkninger af litterære værker inddrager han historie og kunsthistorie såvel som teologi. I 2010 udgav Erik A. Nielsen Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom og i 2013 H.A. Brorson. Pietisme, meditation, erotik. Erik A. Nielsen er en fremragende formidler af sin viden, så derfor har vi bedt ham komme og holde foredrag, først om Kingo siden om Brorson.  -

DEN 22. OKTOBER VIL HAN TALE OM KINGO I SKELAGER KIRKE 

DEN 25. FEBRUAR 2016 OM BRORSON I VEJLBY KIRKE

 Begge foredrag vil blive fulgt op af en sangaften, hvor vi synger salmer og sange af hhv. Kingo og Brorson. 

DEN 27. OKTOBER I ELLEVANG KIRKE

DEN 3. MARTS 2016 I RISSKOV KIRKE 

ALLE AFTNER KL. 19

 


 

 

 

Selma Lagerlöf:

Kejseren af Portugalien og Kristuslegender

Onsdage kl. 19.30: den 7/10, den 4/11 og 9/12


 

 

Korte pilgrimsvandringer på 10 km

Onsdage kl. 14.30

den 2. september, den 16. september og den 30.september

den 7. og den 21. oktober

Mødested er dåbsværelset

Vandringerne gennemføres med minimum

2 deltagere.

 


 

 

 

Kalender

Gudstjeneste

Fem forskellige gudstjenester

Søndag den 25. oktober

Kl.  8.45 Froprædiken

Kl. 10.00 Højmesse

Kl. 14.00 BUSK-gudstjeneste

Kl. 17.00 Musikgudstjeneste

Kl. 19.30 Meditationsgudstjeneste

 

 

 

Folkekirkens Nødhjælp 2015

Ved landsindsamlingen den 8. marts blev der i Ellevang Sogn indsamlet 41.568 kr plus et ikke kendt beløb indbetalt elektronisk.

Tak til indsamlerne.

Birgit Ank